Αντικατάσταση εργασιακού αντιπροσώπου

6 Μαΐου 2011

 

Μετά την παραίτηση του συναδέλφου Αλέξανδρου Αλεξιάδη από τη θέση του εργασιακού αντιπροσώπου της ΕΣΗΕΜ-Θ στα Ιδιωτικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, για να αναλάβει καθήκοντα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, την αρμοδιότητα αυτή αναλαμβάνει ο επόμενος κατά τη σειρά εκλογής συνάδελφος, Αθανάσιος Χερχελετζής.

 
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter