Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Δημοσιογραφίας ΑΠΘ: Δύο θέσεις με μειωμένα δίδακτρα

10 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους συναδέλφους ότι το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ προσφέρει δύο θέσεις του Αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματός του (http://media.jour.auth.gr) με κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία (http://media.jour.auth.gr/european-journalism/) σε ισάριθμα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ με έκπτωση 50% στα δίδακτρα (από 3.000 ευρώ, 1.500 ευρώ).

Ειδικότερα:

  1. Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (για τα 3 εξάμηνα φοίτησης, συνολικά 1.500 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράμματος σπουδών, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/application-form/). Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων γίνεται σταδιακά και συνεχίζεται, εφόσον υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις, έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:
  • Στοιχεία τίτλων σπουδών
  • Στοιχεία πιστοποιητικών αγγλομάθειας επιπέδου τουλάχιστον C Αυτά δεν είναι αναγκαία εφόσον οι υποψήφιοι κατέχουν τίτλους βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών από αγγλόφωνα Πανεπιστήμια ή Τμήματα Σπουδών, ή από Τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων. Σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελματική εμπειρία συναφής προς την επιλεγείσα ειδίκευση, η μία (1) συστατική μπορεί να προέρχεται από τον προϊστάμενο/διευθυντή του οργανισμού όπου αυτή αποκτήθηκε.

Οι εγγραφές των εισακτέων θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 23-27 Σεπτεμβρίου 2019. Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, τη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/) να επικοινωνούν καθημερινά με τη γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2310992072 ή ηλεκτρονικά στο: troullou@jour.auth.gr) και τον Διευθυντή του Προγράμματος (chfragk@jour.auth.gr).

Facebook Twitter