Αναπλήρωση θέσης στο Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου της ΕΣΗΕΜ-Θ

28 Απριλίου 2023

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνει τους συναδέλφους ότι τη θέση του εκλιπόντος Ξενοφώντα Μαυραγάνη στο Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β΄ βαθμό της ΕΣΗΕΜ-Θ καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών συνάδελφος, Παύλος Νεράντζης.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter