Ανακοινώσεις και ψηφίσματα της Συνάντησης των Ενώσεων

1 Νοεμβρίου 2004
 
Σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες δημοσιογράφους συζητήθηκαν κατά την τακτική συνάντηση των Ενώσεων Συντακτών όλης της Ελλάδας και της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που διοργάνωσε η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου.
Τις εργασίες της συνάντησης απασχόλησε ιδιαιτέρως το ζήτημα του Περιφερειακού Τύπου, ενόψει μάλιστα της κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση στη Βουλή. Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα να κατοχυρωθούν με συγκεκριμένες ρυθμίσεις η εργασία των δημοσιογράφων και η βιωσιμότητα των περιφερειακών εφημερίδων. Ταυτοχρόνως, αποφασίστηκε  να συγκροτηθεί επιτροπή που θα καταγράψει και θα κωδικοποιήσει τους όρους που διασφαλίζουν επιμέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογράψει Ενώσεις με ιδιοκτήτες και εκδότες φύλλων της περιφέρειας και εν συνεχεία να μελετήσει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες κατάρτισης μιας κοινής Σ.Σ.Ε.
Εκτενώς συζητήθηκαν επίσης  οι δυνατότητες συνεργασίας όλων των Ενώσεων με την Ε.Σ.Η.Ε.Α. ενόψει των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. με την Ε.Ι.Η.Ε.Α.
Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων αποδοκίμασαν την πρακτική εργοδοτών να εκχωρούν δημοσιογραφικό έργο σε διαφημιστές, απαξιώνοντας έτσι την επαγγελματική υπόσταση των συναδέλφων και ουσιαστικά μειώνοντας τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Συμφώνησαν μάλιστα ότι θα παράσχουν πλήρη στήριξη στα μέλη τους που δεν θα προσφέρουν τις δημοσιογραφικές υπηρεσίες τους σε έντυπα ή άλλα μέσα τα οποία θα παράγονται και θα διευθύνονται από διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες στην ουσία επιχειρούν να υποκαταστήσουν επαγγελματίες δημοσιογράφους.
 Έντονος προβληματισμός διατυπώθηκε από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση για τις κατά καιρούς εμφανιζόμενες ψευδεπίγραφες δημοσιογραφικές ενώσεις, οι οποίες φαλκιδεύουν τους συνδικαλιστικούς αγώνες του κλάδου και κρίθηκε αναγκαία η διαρκής ενημέρωση αρχών και φορέων για παρόμοια φαινόμενα.
Σε ψήφισμα αποτυπώθηκε η έντονη αντίδραση όλων των Ενώσεων στο φαινόμενο της αστικής αποζημίωσης επί προσβολής της προσωπικότητας διά του Τύπου, καθώς οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο αποκαλύπτουν προσπάθεια φίμωσης των δημοσιογράφων.
Με αφετηρία τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, δρομολογήθηκε ο εν γένει συντονισμός των ενεργειών όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων και της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για τη συστηματική παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων προβλημάτων του κλάδου.
 
 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
Η συνάντηση των Ενώσεων Συντακτών και της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 30-31 Οκτωβρίου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα της αστικής αποζημίωσης επί προσβολής της προσωπικότητας δια του Τύπου. Διαπιστώνεται ότι ενώ με τον ν. 1178/81 επιχειρήθηκε ο καθορισμός ενός συστήματος αστικής ευθύνης και προστασίας της τιμής και υπολήψεως του θιγμένου, με τον ορισμό κατώτερου ορίου εκ 30.000  ευρώ χρηματικής ικανοποίησης, στην πράξη έγινε αφορμή δημιουργίας βιομηχανίας αγωγών. Οι περισσότερες δε από αυτές είναι προσχηματικές και επιδιώκουν τον εκβιασμό του εκδότη ή  του δημοσιογράφου, με την απειλή μεγάλων αποζημιώσεων, να προέλθει σε έναν συμβιβασμό με σκοπό τον προσπορισμό ενός ποσού ή την πλήρη ανασκευή και ανατροπή των όσων αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα.
Δεκάδες τέτοιες αγωγές εκκρεμούν στα Δικαστήρια, με τις οποίες απειλούνται εκδότες και δημοσιογράφοι με την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ είναι γνωστό ότι από αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δημοσιογράφοι κινδυνεύουν να χάσουν κάθε περιουσιακό τους στοιχείο, λόγω κατάσχεσης.
Πλέον όμως αυτού, είναι φανερό ότι με το υπάρχον νομικό καθεστώς τίθεται σε άμεσο κίνδυνο αυτή η ίδια η ελευθερία του Τύπου, που αποτελεί ένα από τα στηρίγματα της Δημοκρατίας. Γιατί με το πρόσχημα των αγωγών και την απειλή εκδίκασης μεγάλων αποζημιώσεων εκείνο που επιχειρείται στην πραγματικότητα είναι η φίμωση του Τύπου. Και όταν φιμώνεται ο Τύπος, η ελευθερία παύει να υπάρχει.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να επανέλθουμε στη ρύθμιση του Αστικού Κώδικα, περί προσβολής της προσωπικότητας, μόνο με επιτάχυνση των διαδικαστικών. Μια λογική η οποία συνάδει με την σύγχρονη αντίληψη ότι όπως ακριβώς η ελευθερία του Τύπου έχει τεθεί ως ελευθερία υπέρ του συνόλου, έτσι και το σύστημα προστασίας από προσβολές της προσωπικότητας δεν τίθεται μόνο υπέρ της αποκατάστασης της προσωπικής τιμής αλλά και πάλι υπέρ του γενικότερου συμφέροντος, με την έννοια του σεβασμού της προσωπικότητας ως αξίας. Η αναγωγή όμως της προσωπικότητας ως αξίας και ο προς αυτήν σεβασμός είναι αυτονόητο ότι οδηγείται στην υποτίμησή της, όταν ως κύριο μέσο προστασίας της προσωπικότητας επιλέγεται η αποτίμησή της σε χρήμα.
Οι Ενώσεις Συντακτών είναι έτοιμες να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση – τροπολογία για να ρυθμιστεί το ζήτημα και να προστατευθεί η ελευθεροτυπία
 
 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. και τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοσιογραφικών Οργανώσεων όλης της χώρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασαν την ομόφωνη με κάθε μέσο στήριξή τους προς το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου στην προσπάθειά του να υπογράψει Σ.Σ.Ε. με τον Σύνδεσμο Εκδοτών Περιοδικού Τύπου.
Τα Δ.Σ. διακήρυξαν την εκφρασμένη άποψή τους ενάντια σε κάθε παρελκυστική τακτική των εργοδοτών του Περιοδικού Τύπου, τους οποίους και καλούν να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις πέρα από προσχηματικές και αβάσιμες αιτιάσεις, προκειμένου ο χώρος του Περιοδικού Τύπου να αποκτήσει Σ.Σ.Ε. κατοχυρώνοντας τις σχέσεις εργασίας και την φυσιογνωμία του.

 

Facebook Twitter