Ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ

25 Μαΐου 2022

 

Η ΕΣΗΕΜ-Θ, ως θέση αρχής, πιστεύει ότι οι οργανισμοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και κατέχουν θέση στην δημόσια σφαίρα, πρέπει να υπηρετούν την αρχή της διαφάνειας. Όχι μόνο της τυπικής αλλά της ουσιαστικής. Στο πλαίσιο αυτό, είχε χαιρετίσει την παλαιότερη επιλογή των διοικήσεων της ΔΕΠΘΕ να ενημερώνουν την ΕΣΗΕΜ-Θ για τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ούτως ώστε εκείνη, με τη σειρά της, να ενημερώνει τα μέλη της, όλα ανεξαιρέτως. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλιζόταν η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων, ενώ η ΔΕΠΘΕ είχε την δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ περισσοτέρων υποψηφιοτήτων, προφανώς επ’ ωφελεία της και των πολιτών που την χρηματοδοτούν.

Για την ΕΣΗΕΜ-Θ υπήρξε δυσάρεστη έκπληξη η επιλογή της διοίκησης της ΔΕΠΘΕ να μην ενημερώσει τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ για την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή του διευθυντή τηλεόρασης με συνέπεια να κατατεθούν μόνο δύο υποψηφιότητες. Η ανάρτηση στην «Διαύγεια», που άλλωστε συνιστούσε τυπική υποχρέωσή της, προφανώς δεν εξυπηρετεί ισοδυνάμως τον σκοπό της δημοσιότητας για τον σαφή λόγο ότι μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο από όσους τελούν εν αναμονή της και, πάντως, όχι από τους δυνητικώς ενδιαφερόμενους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί άξιοι συνάδελφοι δεν είχαν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση ανάλογη των προσόντων τους.

Καλούμε τη ΔΕΠΘΕ να μας εξηγήσει γιατί αυτήν τη φορά δεν ενημερώθηκε η ΕΣΗΕΜ-Θ και να αποκαταστήσει το πρόβλημα δεδομένης της αντίδρασης μελών μας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Facebook Twitter