Ανακοίνωση Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας

29 Μαρτίου 2018

     Το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΜ-Θ συνήλθε σε συνεδρίαση στις 22-3-2018 και ασχολήθηκε με την εικόνα, που εμφανίζουν ορισμένοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης σε σχέση με το επίπεδο εκπομπών τους, τη φρασεολογία μιας μερίδας συνεργατών και παραγωγών τους, τη χαμηλή ποιότητα της γλώσσας σε βαθμό χυδαιολογίας και τη διάχυση συνακόλουθων αρνητικών μηνυμάτων προς την κοινή γνώμη.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Θεσσαλονίκης παρατηρείται το φαινόμενο της εμφάνισης διαφόρων προσώπων, που δηλώνουν δημοσιογράφοι και προβαίνουν σε δήθεν αναλύσεις της επικαιρότητας, χωρίς τήρηση στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας. Παράλληλα φτάνουν σε σημείο άγριας κακοποίησης της ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας πολλές φορές ασύδοτη και υβριστική φρασεολογία, που υπερβαίνει τα στοιχειώδη όρια των κανόνων της ανοιχτής επικοινωνίας και της έκφρασης ελεύθερης γνώμης. Μερικοί από τους εν λόγω παραγωγούς και παρουσιαστές εκπομπών καλλιεργούν φανατισμό με εθνικιστικές εξάρσεις ή παραπληροφορούν την κοινή γνώμη με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή την κομματική προβολή.

Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με προγράμματα αθλητικού περιεχομένου, όπου παραγωγοί εκπομπών, χωρίς επίσημη δημοσιογραφική ιδιότητα, κραυγάζουν υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας και καταφέρονται εναντίον επαγγελματιών δημοσιογράφων με χυδαιολογίες και γλώσσα πεζοδρομίου.

Παράλληλα διάφορες ιστοσελίδες μέσα σε μια γενικευμένη αυθαιρεσία στον χώρο της ενημέρωσης παράγουν ή αναπαράγουν FAKE NEWS και ανυπόστατα σχόλια.

Τα παραπάνω συνιστούν παράβαση των άρθρων 1 παρ. β, γ, δ και ε, 6 παρ. α και 7 παρ. α, β, και δ του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Για τους λόγους αυτούς το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας καταδικάζει τα εν λόγω φαινόμενα και απευθύνεται:

1.    Στις διοικήσεις και στους ιδιοκτήτες των εν λόγω ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καλώντας τους να περιορίσουν τα παραπάνω φαινόμενα με αξιοποίηση για το ενημερωτικό πρόγραμμα κατά το πλείστον επαγγελματιών δημοσιογράφων, όπως προβλέπεται και από τα νομοθετικά πλαίσια, που κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί για τις αδειοδοτήσεις.

2. Στους δημοσιογράφους–διευθυντές ενημέρωσης των ίδιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, που έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις καταστατικές και νομοθετικές προβλέψεις για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημερωτικού περιεχομένου,  επισημαίνοντας τις ευθύνες τους για τις εκπομπές λόγου με τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. 

3.      Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καλώντας το να παρέμβει άμεσα για διερεύνηση της όλης κατάστασης και εφόσον εντοπίσει παραβάσεις να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας

Νικόλαος Ασλανίδης

Νικόλαος Δημαράς

Παύλος Νεράντζης

Σωτήριος Θεολογίδης

Νικόλαος Βολωνάκης

 

  

 

 

Facebook Twitter