Ανακοίνωση Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας

3 Φεβρουαρίου 2005
 
Το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στη συνεδρίασή του της 2/2/2005 συζήτησε και το θέμα της δημοσίευσης της λίστας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Η δημοσίευση της λίστας είναι ελλιπής και δεν αντιπροσωπεύει την εργασιακή πραγματικότητα των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η λίστα περιλαμβάνει ονόματα δημοσιογράφων η πλειονότητα των οποίων εργάζεται νόμιμα και μέσα σε δεοντολογικά πλαίσια. Λέμε «ναι» στη διαφάνεια και στον έλεγχο του εργασιακού καθεστώτος των δημοσιογράφων του δημόσιου τομέα και θεωρούμε αναγκαία την πλήρη καταγραφή και δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των απασχολουμένων συναδέλφων στο δημόσιο (Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Γενική Γραμματεία Τύπου, Γραφεία Τύπου Οργανισμών, ΔΕΚΟ, Πρεσβειών, της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αλλά και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν οικονομική σχέση με το δημόσιο.
Δεν αρκεί μόνο η δημοσίευση χάριν εντυπώσεων, που σε πολλές περιπτώσεις πλήττει την αξιοπιστία του κλάδου, αλλά είναι αναγκαία η διαδικασία ελέγχου από τις Ενώσεις Συντακτών για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, προκειμένου να γίνονται οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό ενέργειες, όταν διαπιστώνονται περιπτώσεις ασυμβιβάστου ή καταπάτησης των δεοντολογικών αρχών.
 
Facebook Twitter