Ανακοίνωση για τους συνταξιούχους

27 Δεκεμβρίου 2004
 
Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους συναδέλφους ότι μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2004 πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για την απόδοση της κράτησης υπέρ του ΛΑΦΚΑ.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στον ΕΔΟΕΑΠ και στο ΤΣΠΕΑΘ ακόμα και με συστημένη επιστολή
Η αίτηση θα έχει το εξής περιεχόμενο:

 
 
ΑΙΤΗΣΗ
Του _____________________________, συνταξιούχου (ΤΣΠΕΑΘ ή ΕΔΟΕΑΠ), κατοίκου _______________________, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου _________.
Παρακαλώ να μου επιστραφεί το ποσό που παρακρατήθηκε, άνευ νομίμου αιτίας, από τη σύνταξή μου ως ειδική εισφορά υπέρ του ΛΑΦΚΑ, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 60 ν. 2084/192 με την οποία θεσπίστηκε αντίκειται στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και ως εκ τούτου ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.
_______, ___ Δεκεμβρίου 2004
Ο αιτών
 
Facebook Twitter