Ανακοίνωση για τους φορητούς υπολογιστές

5 Μαΐου 2004
 
 Έπειτα από παρατηρήσεις και επισημάνσεις συναδέλφων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών Η/Υ που προμηθεύτηκε η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για τα μέλη της, το Δ.Σ., στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα:

– Να αναθέσει τον έλεγχο των παραληφθέντων Η/Υ σε διμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων του Α.Π.Θ., ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις από όσα ορίζονταν στο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και της προμηθεύτριας εταιρείας, οι οποίες αφορούν τόσο στην αξιοπιστία όσο και στην αξία του προϊόντος.
– Εφόσον διαπιστωθούν τέτοιου είδους αποκλίσεις, να ζητήσει από την προμηθεύτρια εταιρεία την πιστή τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που παρέλαβαν τον φορητό Η/Υ να απευθύνονται εγγράφως στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστώνουν, το οποίο η μόνη υπεύθυνη να το αποκαταστήσει είναι η προμηθεύτρια εταιρεία.
 
Facebook Twitter