Ανακοίνωση για τον Γρηγόρη Στακτόπουλο

21 Ιανουαρίου 2004
 
Με χθεσινή απόφασή του (137/2004) το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της δίκης του Γρηγόρη Στακτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 1949 για συμμετοχή στη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζωρτζ Πολκ, τον Μάιο του 1948, στη Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη φορά που απορρίπτεται αίτηση για αποκατάσταση του δημοσιογράφου Στακτόπουλου, παρά τη θετική εισήγηση στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. επαναφέρει την απόφαση-ανακοίνωσή της της 3ης Φεβρουαρίου 1999 για το θέμα αυτό.

Από το 1989, τουλάχιστον, αλλά στην πράξη και από πολύ νωρίτερα, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., ασχολήθηκαν επανειλημμένα με το ζήτημα της άδικης διαγραφής του μέλους της, διακεκριμένου δημοσιογράφου Γρηγόρη Στακτόπουλου, η οποία έγινε το 1948 –με αφορμή τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζωρτζ Πολκ– στις συνθήκες της ταραγμένης εκείνης εποχής, χωρίς να έχει γίνει η οφειλόμενη επανόρθωση μέχρι τώρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναζητώντας τον καλύτερο τρόπο αποκατάστασης, όχι μόνο της τιμής και της μνήμης του Γρηγόρη Στακτόπουλου, αλλά και της ιστορικής τιμής και συνείδησης της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει και να κηρύξει άκυρη και ηθικά ανυπόστατη την απόφαση διαγραφής
–πρακτικό αρ. 23/17.10.1948– του Γρηγόρη Στακτόπουλου, να διακηρύξει δε ότι τόσο η απόφαση αυτή, όσο και οι συμπαρομαρτούσες εγγραφές στο Μητρώο και στα λοιπά βιβλία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., είναι αντίθετες με την πραγματικότητα και ως εκ τούτου θεωρούνται μη γενόμενες.
Έστω και αν τυπικά η ανάκληση της διαγραφής και των συμπαρομαρτούντων κειμένων δεν επιφέρουν πλέον τη νομική συνέπεια της αδιατάρακτης και συνεχούς εγγραφής, πολύ περισσότερο διότι ο αδικηθείς εκλεκτός συνάδελφός μας δεν ευρίσκεται εν ζωή, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. διακηρύσσει ότι ηθικά ο Γρηγόρης Στακτόπουλος ουδέποτε διεγράφη, αποτελεί δε τιμή για την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., το ότι το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στον ιστορικό κατάλογο των μελών της.
 
Facebook Twitter