Ανακοίνωση για το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου ψηφοφορίας

1 Ιουνίου 2004
 
Η Εφορευτική Επιτροπή εξέτασε το αίτημα του συνδυασμού “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ” για παράταση κατά δύο ώρες του χρόνου ψηφοφορίας των αρχαιρεσιών της 7ης Ιουνίου 2004.

Η διάρκεια της ψηφοφορίας αποτελεί καταστατική διάταξη (άρθρο 30 παρ. 3) η οποία καθορίζει σαφώς ότι ο χρόνος διενέργειας των εκλογών είναι από τις 10.00 έως τις 15.00.
Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνοντας όμως υπόψη τον μεγάλο αριθμό των εκλογέων (582) και την ανάγκη μετακινήσεως συναδέλφων θα εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της ψηφοφορίας, εφόσον παραστεί ανάγκη και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Μπαχτσεβάνη Αθανασία**** Σολιόπουλος Βασίλειος***** Γκάλη Όλγα
 
Facebook Twitter