Ανακοίνωση για τη Μακεδονία

25 Φεβρουαρίου 2005
 
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της από 21.2.2005 Εξώδικης Γνωστοποίησης των εταιριών «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.» και «Εκδοτική Θεσσαλονίκη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» που εκδίδουν τις εφημερίδες «Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη» και «Σπορ του Βορρά», ανακοινώνει ότι:

Η δίωρη στάση εργασίας που κηρύχθηκε για την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005, ήταν αποτέλεσμα της ασυνέπειας των παραπάνω επιχειρήσεων, όσον αφορά την καταβολή, εκτός των άλλων και των αποδοχών του μήνα Ιανουαρίου 2005.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. προσπάθησε να βρει τις ισορροπίες και να δημιουργήσει όσο καλύτερο γίνεται κλίμα εργασιακής ειρήνης, αλλά η εργοδοσία, με διάφορες –εκτός των οικονομικών καθυστερήσεων– ενέργειές της, όπως π.χ. λογοκριτικές απόπειρες, βλαπτική υποβάθμιση της θέσης εργαζομένων, δεν της επιτρέπει να αδιαφορήσει πλέον, για την όλη αυτή συμπεριφορά.
Το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων της Μακεδονίας και της Θράκης, δεν δέχεται απειλές του τύπου «συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας», θεωρώντας ύπατη υποχρέωσή του και πρώτο του καθήκον, να υπερασπισθεί και τις θέσεις εργασίας των απασχολούμενων στον Τύπο, αλλά και τα δικαιώματά τους για την προσφερόμενη εργασία.
 
Facebook Twitter