Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης

15 Μαΐου 2003

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 14ης Μαΐου 2003, αποφάσισε και καλεί τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Καταστατικού, σε Α΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος) με θέματα:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απολογισμός χρήσεως 2002. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2003.
4. Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης.
5. Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξης απεργίας.

Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθ. 26 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία καλούνται τα μέλη σε νέα Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα (26 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα) και ώρα 12.00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Σύμφωνα με το άρθ. 26, παρ. 5 του Καταστατικού για να υπάρξει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του 1/4 των τακτικών μελών.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις 4 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, με τα ίδια θέματα, στο ξενοδοχείο “Μακεδονία Παλλάς”, (αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη κι αν προσέλθουν.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter