Εκλογές στην ΕΣΗΕΜ-Θ, 29-30.11.2021

21 Οκτωβρίου 2021
  1. Την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου, του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό, πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (τα άλλα τέσσερα μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος θα προέλθουν από το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ που θα εκλεγεί) και εκλογικών αντιπροσώπων στην ΠΟΕΣΥ.
  2. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης, Στρ. Καλλάρη 5, από τις 10.00 έως τις 17.00 και τις δύο παραπάνω ημέρες (29 – 30 Νοεμβρίου).

Βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν ως τις 25/10/2021, πρόσβαση στον χώρο και δικαίωμα ψήφου με φυσική παρουσία στην ΕΣΗΕΜ-Θ έχουν όσοι διαθέτουν: Α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, Β) νόσησης (έως έξι μήνες νωρίτερα), Γ) αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορονοϊό (pcr εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών). Μέλη του σωματείου που δεν διαθέτουν τα παραπάνω θα ψηφίσουν επιστολικά. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός μέσα στο κτήριο τα μέλη θα εισέρχονται σταδιακά ώστε να μη βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα ποτέ παραπάνω από τρεις εκλογείς: αυτός που ψηφίζει και οι εκάστοτε δύο επόμενοι.

  1. Επιστολική ψήφος. Βάσει του Καταστατικού, μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο μέλη που κατοικούν εκτός νομού Θεσσαλονίκης ή δεν έχουν δυνατότητα να προσέλθουν στην ΕΣΗΕΜ-Θ για λόγους υγείας. Όσα μέλη κατοικούν εντός του νομού Θεσσαλονίκης και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορονοϊό ή αδυνατούν να μεταβούν στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για λόγους υγείας, αλλά επιθυμούν να ψηφίσουν θα πρέπει να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

Οι ενδιαφερόμενοι να ψηφίσουν επιστολικά θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς την Εφορευτική Επιτροπή, συμπληρώνοντας αυτήν τη διαδικτυακή δήλωση το αργότερο έως τις 14/11/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία τέτοια αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Μέλη που δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο δεν θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν με φυσική παρουσία προς διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

  1. Όλες οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 11.00 του Σαββάτου 13 Νοεμβρίου 2021.
  2. Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός αν δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός, οπότε γίνονται με το πλειοψηφικό σύστημα και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου, το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό, και για τα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι σε αριθμό σταυρών για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου, οι πέντε (5) πρώτοι για το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό και οι πέντε (5) πρώτοι για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για την ΠΟΕΣΥ γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί. Συνδυασμός θεωρείται κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό τίτλο και περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 υποψήφιους. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες θεωρούνται ως ανεξάρτητες και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  3. Συνδυασμός θεωρείται κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό τίτλο και περιέχει τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες λογίζονται η κάθε μία σαν ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Δεν είναι υποχρεωτικό ένας συνδυασμός να περιλαμβάνει υποψηφίους για όλα τα όργανα. Δηλαδή εάν υποτεθεί ότι έχουν κατατεθεί δύο (2) συνδυασμοί, εκ των οποίων ο ένας συνδυασμός περιλαμβάνει υποψηφίους μόνο για το Διοικητικό Συμβούλιο και ο άλλος μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λοιποί υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την  Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται ανεξάρτητοι και ο καθένας τους αποτελεί ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι δε εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

  1. Το Καταστατικό της Ένωσης δεν διευκρινίζει ποιος θεωρείται συνδυασμός σ’ ότι αφορά την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κατά συνέπεια κάθε ψηφοδέλτιο που έχει τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή και φέρει διακριτικό τίτλο θεωρείται συνδυασμός. Εξυπακούεται ότι ένας συνδυασμός μπορεί να έχει υποψηφίους για όλα τα όργανα, δηλαδή το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος συνδυασμός για κανένα από τα όργανα ή για ορισμένα από αυτά (π.χ. μπορεί να υπάρξουν συνδυασμοί μόνο για το ΔΣ ή μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε όλοι οι υποψήφιοι για κάθε όργανο ή για αυτά που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, μπαίνουν σε ένα ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που θα πάρουν.
  2. Στις εκλογές παίρνουν μέρος είτε ως υποψήφιοι είτε ως εκλογείς όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Οι υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου πρέπει να έχουν πέντε (5) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Οι υποψήφιοι για το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό πρέπει να έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Υποψήφιοι για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος μπορούν να είναι όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ. Υποψηφιότητα για αντιπρόσωπος στην ΠΟΕΣΥ μπορεί να υποβάλει κάθε μέλος.

  1. Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο εννέα (9) μέλη, για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία (3) μέλη, για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου τρία (3) μέλη, για το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό πέντε (5) μέλη και για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος πέντε (5) μέλη. Στις αρχαιρεσίες για την ΠΟΕΣΥ, για κάθε 25 ψηφίσαντες εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος.
  2. Οι σταυροί προτίμησης που τίθενται στο ψηφοδέλτιο, μπορούν να είναι τόσοι όσα και τα μέλη του οργάνου για το οποίο γίνονται οι εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter