Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής

26 Μαΐου 2006
 
Στις εκλογές της 29ης Μαΐου 2006 δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το τέλος του 2005) και με την επίδειξη του Δελτίου Αναγνώρισης της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, του Δ.Α.Τ. ή διαβατηρίου.

 
Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των μελών του οργάνου.
Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν έχει δικαίωμα να βάλει:
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 9 σταυρούς.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας μέχρι 5 σταυρούς.
Για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος μέχρι 5 σταυρούς.
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter