Αναγνώριση προϋπηρεσίας

18 Ιουνίου 2007

 

Λήγει στις 21 Ιουνίου 2007 η προθεσμία για αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, την οποία προβλέπει διάταξη του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (3518/06 ΦΕΚ 272, τεύχος Β’) που ισχύει από 21/12/2006.
Ειδικότερα με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ότι:

– Εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και για το ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/1989 ΜΕΧΡΙ 31/12/1998 ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, που λειτουργούσαν νόμιμα σε όλη τη χώρα, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο αυτό στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ως χρόνο ασφάλισης. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μέχρι 21 Ιουνίου 2007.
Επίσης με άλλη διάταξη προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και η εφαρμογή της ΣΣΕ, όπως ισχύει για τις ημερήσιες εφημερίδες, και για όσους εργάζονται σε εβδομαδιαίες εφημερίδες και έχουν ήδη ασφάλιση στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
Ειδικότερα:
Στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μπορούν να υπαχθούν και οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται μία, τουλάχιστον, φορά την εβδομάδα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. από τους νεοπροσλαμβανόμενους μέσα σε 3 μήνες από την πρόσληψή τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter