Αλλαγή στοιχείων και εργασιακή κατάσταση – ενημερώστε την ΕΣΗΕΜ-Θ

8 Οκτωβρίου 2010
 
Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της ΕΣΗΕΜ-Θ για το έτος 2011, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010.

Επίσης οι συνάδελφοι καλούνται ως την ίδια ημερομηνία να ενημερώσουν εγγράφως, όπως έχουν υποχρέωση από το Καταστατικό τη Γραμματεία της Ένωσης για τα Μέσα ή τους φορείς στα οποία απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
 
  
 
 
 
Τo Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter