Αλλαγή εργασιακού εκπροσώπου στον “Αγγελιοφόρο”

2 Ιουλίου 2003

 

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παραίτηση του συναδέλφου Δημήτρη Αδαμίδη, εργασιακού εκπροσώπου των μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. που εργάζονται στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», τη θέση αναλαμβάνει ο επιλαχών συνάδελφος Βασίλης Κυριακούλης.

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter