Άδεια για τις Ευρωεκλογές

11 Ιουνίου 2004
Σχετικά με την άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3765/27-5-2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 845 Β’) :

1. Για όσους εργάζονται με το καθεστώς της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται:
α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακινήσεως, χωρίς όμως η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
2. Για όσους σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας η Κυριακή των εκλογών είναι εργάσιμη, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής απουσίας με αποδοχές πέραν αυτών, που ορίζονται ανωτέρω.
3. Οι παραπάνω ημέρες αδείας χορηγούνται μετ’ αποδοχών και δεν συμψηφίζονται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.
Facebook Twitter