Άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος

1 Νοεμβρίου 2010
 
Σχετικά με την άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20067/789 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1631 τεύχος Β’) ισχύουν τα εξής:

1.  Για όσους εργάζονται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται:
α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200–400 χιλιομέτρων άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας, που θα χορηγείται, θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
 
2. Για όσους σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας η Κυριακή των εκλογών είναι εργάσιμη, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται ανωτέρω.
 
3.  Οι παραπάνω ημέρες αδείας χορηγούνται μετ’ αποδοχών και δεν συμψηφίζονται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.
                                                      
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter