Ρύθμιση συνδρομής για ανέργους ενόψει των εκλογών στον ΕΔΟΕΑΠ

27 Μαρτίου 2017

Εφαρμόζοντας σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μάρτιος 2011), το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των ανέργων μελών και όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων στον ΕΔΟΕΑΠ (Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017), με τον ακόλουθο τρόπο:

Όσοι από τους εν λόγω συνάδελφους οφείλουν τη συνδρομή για το έτος 2016 θα μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές καταβάλλοντας 20€.

Το ποσό που υπολείπεται (55 ευρώ) ώστε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένοι, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, θα πιστωθεί από την Ένωση ως δάνειο και θα παρακρατηθεί από οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι άνεργοι συνάδελφοι το Πάσχα, εφόσον τη δικαιούνται.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο για όσους οφείλουν συνδρομή του 2016 και όχι και προηγουμένων ετών.

Facebook Twitter